Samtext
Aiotko kääntää itse? Muista nämä asiat!

Aiotko kääntää itse? Muista nämä asiat!

Ennemmin tai myöhemmin useimpien yritysten tarvitsee käännättää tekstejä toiselle kielelle. Tällaisia käännöksiä voivat olla esimerkiksi verkkotekstit, tuotetiedot, artikkelit, esitteet, vuosikatsaukset, käyttöohjeet tai julkiset asiakirjat – oikeastaan mitä tahansa voidaan kääntää ja levittää uusille markkinoille. Mikäli sekä lähde- että kohdekieli ovat hallussa, voi toisinaan olla houkuttelevaa kääntää itse ilman kolmatta osapuolta, kuten käännöstoimistoa. Tässä muutama yksinkertainen ohje avuksi, mikäli suunnittelet hoitavasi kääntämisen itse.

Ennen kaikkea:

  • Ota selvää, onko kyseessä auktorisoitua kääntämistä vaativa teksti – esimerkiksi todistus, laillinen asiakirja tai vastaava. Tällaiset tekstit voi vahvistaa vain virallinen kääntäjä, jolla on auktorisoidun kääntäjän tutkinto. Käännökset myös vahvistetaan leimalla.
  • Tunnetko käännettävän tekstin aihepiirin? Hyvä käännös edellyttää, että kääntäjä ymmärtää tekstin ja siinä esiintyvät kulttuuriviittaukset ja alakohtaiset ilmaukset.
  • Pidä huolta, että varaat kääntämiselle tarpeeksi aikaa, jotta lopputulos on varmasti hyvä. Ja muista, että voi tulla jopa halvemmaksi (ja luultavasti myös helpommaksi) tilata koko käännöspaketti käännöstoimistolta kuin kääntää teksti ensin itse ja lähettää käännös sitten käännöstoimistoon oikolukua ja kielenhuoltoa varten.
  • Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä: onko kohdekieli äidinkielesi? Vaikka ymmärtäisit ja hallitsisit useampaa kieltä, nyrkkisääntö on, että vain äidinkielellä pystytään ilmaisemaan ja välittämään kaikki kielelliset ja kulttuuriset vivahteet.        

Jos olet varmistanut, että sinulla on hyvät edellytykset laatia käännös, on aika kääriä hihat ja kääntää teksti seuraavien ohjeiden avulla.

Määritä kohderyhmäsi

Jotta viesti välittyy haluamallasi tavalla, on tärkeää kirjoittaa kielellä, jota käännöksen lukija ymmärtää. Älä aliarvioi tai yliarvioi lukijaa: jos teksti on tarkoitettu ammattilaisille, jokaista termiä ei ole pakko selittää auki.

Vältä suoria käännöksiä

Kääntäminen ei ole vain sanojen kääntämistä vaan ennen kaikkea merkitysten kääntämistä. Näin ollen käännöksen sujuvuus kärsii, jos teksti käännetään sana sanalta. Sanatarkat käännökset aiheuttavat helposti myös väärinymmärryksiä. Irrottaudu siis rohkeasti lähdetekstin lauserakenteesta – näin tekstistä tulee sujuva ja helposti ymmärrettävä.

Varo kirjoitus- ja pilkkuvirheitä

Vaikka puhuisit kahta kieltä sujuvasti, se ei välttämättä tarkoita, että myös oikeinkirjoitus-, pilkku- ja kielioppisäännöt olisivat molemmissa kielissä täysin hanskassa. Vaikka olisit onnistunut välittämään tekstin sanoman ja sisällön eri kielelle, käännöksen kirjoitusvirheet voivat saada lukijan epäilemään tekstiä. Pahimmassa tapauksessa lukija jättää tekstin kesken, jolloin kaikki työ on ollut turhaa.

Varo ”petollisia ystäviä” eli sekaannussanoja

Tietyt erikieliset sanat muistuttavat ulkoisesti toisiaan tai ovat jopa täysin identtisiä, mutta niiden merkitykset eroavat toisistaan. Esimerkiksi englannin kielen sana ”minister” voi tarkoittaa ministerin lisäksi pappia, ja sana ”president” presidentin lisäksi esimerkiksi puheenjohtajaa. Älä siis anna samankaltaisten sanojen hämätä, vaan tarkista sanojen merkitys sanakirjasta molemmilla kielillä virheiden välttämiseksi.

Älä luota liikaa internetin ilmaisiin käännösohjelmiin ja sanakirjoihin

Oikean sanan valitseminen voi olla hankalaa jopa kattavaa vanhanaikaista sanakirjaa käytettäessä. Vääriin sanavalintoihin päätyminen on helppoa, etenkin jos käännettävän tekstin aihepiiri ei ole täysin tuttua.

Käytetäänkö lähdetekstissä erityistä kieltä?

Varmista, että käännös todella vastaa merkitykseltään alkuperäistä lähdetekstiä. Ammattislangin ja alakohtaisen jargonin kanssa on pidettävä kieli keskellä suuta. Jälleen kerran ratkaisu on tekstin aihepiirin laaja tuntemus.

Tarkista yksityiskohdat ja anna teksti kollegan luettavaksi

Kielenhuollon, oikeinkirjoituksen ja välimerkkien tarkistamisen lisäksi käännös kannattaa lukea vielä sitä silmällä pitäen, että kaikki luvut ja erisnimet ovat varmasti oikein. Tarkista kaikki erisnimet vielä kertaalleen!

Kun olet tarkistanut, että kaikki on varmasti oikein, kannattaa vielä pyytää kielitaitoista ystävää, kollegaa tai perheenjäsentä lukemaan käännös ja putsaamaan pois viimeiset kauneusvirheet. Samalla saat tietää, saako lukija tekstistä irti sen, mitä pitääkin.

Lykkyä tykö käännösprojektiisi!

(Mikäli tulet toisiin aatoksiin ja tarvitset apua, älä epäröi ottaa yhteyttä Samtextin taitaviin kääntäjiin ja kirjoittajiin!)

Ida Hagen

Ida Hagen
Kääntäjä

ida.hagen@samtext.com

Samtext logo
Samtext Finland Oy Ab
Valimotie 2
00380 Helsinki
Puhelin: 010 219 3370