Samtext

Oikoluku

Omia kirjoitusvirheitään ei ole helppo huomata. Siksi oma teksti kannattaa antaa aina jonkun toisen luettavaksi, ja mielellään vielä jonkun sellaisen, joka taitaa oikeinkirjoitussäännöt ja tuntee kielenhuollon uusimmat suositukset. Varminta on antaa teksti ammattimaisen oikolukijan käsiin. Oikoluku tarkoittaa tekstin kieliasun perusteellista tarkistamista, jonka lopputulos on varmasti myönteinen yllätys.

 

Asiantuntevat oikolukijamme käyvät tekstisi huolellisesti läpi ja korjaavat oikeinkirjoitukseen, lauserakenteisiin ja sanavalintoihin liittyvät virheet. Teksti voi olla myös käännös – Samtext oikolukee tekstejä monilla kielillä ja useilta erikoisaloilta.

Oikoluku on tekstin tarkistus, jossa varmistetaan tekstin virheettömyys, sanaston johdonmukaisuus, viestin selkeys ja koko tekstin helppolukuisuus. Oikoluvusta käytetään myös termejä oikaisuluku, korjausluku ja korrehtuurinluku.

Alla on joitakin esimerkkejä siitä, mitä Samtextin oikolukijat tekevät:

 • Teksti luetaan aina lopullisen asiakirjan tulosteesta: kaikkia virheitä ei nimittäin millään huomaa näytöltä.
 • Myös lopullinen taittoasiakirja kannattaa aina antaa vielä viimeiseen tarkistukseen eli layout-oikolukuun, jossa varmistetaan, ettei taittovaiheessa ole syntynyt virheitä.
 • Tekstin kieliasu ja oikeinkirjoitus tarkistetaan tietenkin myös sähköisesti.
 • Oikolukija paneutuu tekstin aihepiiriin ja tarkistaa niiden sanojen merkityksen, joista ei ole aivan varma. Jos teksti on liian abstraktia, oikolukija tuo sen esimerkein konkreettisemmalle tasolle. Oikolukija lukee tekstin perusteellisesti, mikä on pinnallisen silmäilyn vastakohta.
 • Sanojen välistä ja välimerkkien edestä poistetaan ylimääräiset välilyönnit.
 • Teksti luetaan kohderyhmän näkökulmasta ja varmistetaan, että teksti etenee loogisesti ja ymmärrettävästi myös sellaisen lukijan mielestä, joka lukee tekstiä ensimmäistä kertaa.

Oikolukija tarkistaa aina myös seuraavat seikat:

 • Nimien oikeinkirjoitus
 • Kielenkäytön, tyylin, sanaston ja terminologian johdonmukaisuus
 • Sivujen, lukujen ja alalukujen numerointi
 • Muotoilu (kappaleet, otsikot, fontit, kursivointi, lihavointi, alleviivaus)
 • Kuvien ja tekstin vastaavuus
 • Kuvatekstien ja leipätekstin vastaavuus.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä: Samtextilla teksti luetaan läpi niin monta kertaa, ettei siitä viimeisellä lukukerralla löydy enää yhtään virhettä. Jos teksti on pitkä, se voidaan jakaa tarvittaessa pienempiin osiin oikolukua varten. Ja jos korjauksia alkaa olla liikaa, tekstistä otetaan uusi tuloste, minkä jälkeen oikolukua jatketaan.

Näin varmistetaan, ettei tekstiin jää yhtään virhettä. Kaikkea tätä tarkoittaa ammattimainen oikoluku.

“Teksti luetaan läpi niin monta kertaa, ettei virheitä enää löydy.”
Pikanäppäimet:
Kielentarkistus
Oikoluku
Samtext logo
Samtext Finland Oy Ab
Valimotie 2
00380 Helsinki
Puhelin: 010 219 3370