Samtext Norway

Tarvitsetko käännöksen tietyltä erikoisalalta?

Erikoisalojen tekstien käännökset vaativat tekstin syvällistä ymmärtämistä – ja Samtextin kääntäjät ymmärtävät, mitä he kääntävät. Ymmärrys ei kata vain sanoja, ilmauksia ja termejä, vaan tekstin koko aihepiiriä: usein kääntäjämme perehtyvät erikoisaloihinsa niin syvällisesti, että he pystyvät jopa löytämään virheitä lähdetekstistä.

 

Erikoisalojen tekstien käännökset ja versioinnit juuri tietylle kohderyhmälle sopivaksi vaativat huolellista perehtymistä tekstin aihepiiriin, erikoisalaan ja sanastoon. Esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiston käyttöohjeita käännettäessä vaaditaan aivan erilaista osaamista kuin vaikkapa kansainvälisen konsernin vuosikertomusta tai ravintolan verkkosivuja käännettäessä.

Erikoisalojen tekstien käännökset: Samtextin työtapa

Jokainen asiakas saa meiltä heti ensimmäiseksi oman projektipäällikön, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä kaikessa viestinnässä Samtextin kanssa. Projektipäällikkö pitää suurtenkin projektien langat tiukasti käsissään ja tekee yhteistyöstä asiakkaan, kääntäjien ja kielentarkastajien välillä miellyttävää ja mutkatonta.

Yhteistyö aloitetaan aina selvittämällä ensin yhdessä seuraavat asiat: Mitä asiakas tarvitsee? Millaisen tekstin asiakas haluaa? Mihin ja miten tekstiä käytetään ja mikä on tekstin tarkoitus? Näiden kysymysten ja tarvittavien taustatietojen avulla voimme aloittaa työt ja varmistaa, että teksti sopii juuri sinun käyttötarkoitukseesi ja kohderyhmällesi.

Toimiva käännös edellyttää kääntäjältä aina aktiivista tiedonhakua ja perehtymistä tekstin erikoisalaan. Myös sujuva yhteistyö asiakkaan kanssa edistää käännöstyön onnistumista: onhan asiakas usein tekstinsä ja erikoisalansa paras asiantuntija. Otammekin aina mielellämme vastaan käännettävään tekstiin liittyvää viiteaineistoa, kuten aiempia käännöksiä, tekstejä, kuvia, sanastoja ja tietokantoja – niistä on taatusti hyötyä kääntäjälle yhtenäisen tyylin ja termistön säilyttämisessä.

Jos käännettävä teksti on PDF-tiedostossa, teksti kannattaa kuitenkin toimittaa meille siinä tiedostomuodossa, josta PDF-tiedosto on alun perin tehty. Näin voimme varmistaa, että käännöstekstin layout on sama kuin alkuperäistiedostonkin, jolloin ulkoasun muokkaamiseen ei kulu arvokasta aikaa kääntämisen jälkeen.

Toimitamme asiakkaillemme aina tekstin kohdekieltä äidinkielenään puhuvan kääntäjän käännöksen, joka oikoluetaan ja tarkastetaan huolellisesti ennen palautusta.

Tekstin tarkastuksesta vastaa poikkeuksetta joku muu kuin kääntäjä itse: näin varmistamme virheettömät käännökset ja tyytyväiset asiakkaat. Jos kuitenkin teet tekstiin muutoksia tai korjauksia palautuksen jälkeen, toivomme, että lähetät tekstin vielä kerran meille. Näin voimme päivittää muutokset tietokantaamme ja varmistaa, että otamme korjaukset huomioon seuraavissa toimeksiannoissasi.

 

«Kääntäjä jokaiseen aiheeseen!»
Samtext logo
Samtext Finland Oy Ab
Valimotie 2
00380 Helsinki
Puhelin: 010 219 3370