Samtext

Käännöstyökalut

Käännöstyökaluilla on käyttäjiä ja Déjà Vulla on faneja – ainakin, jos kääntäjien puheisiin on uskominen. Toimistomme on käyttänyt Déjà Vu -käännöstyökalua jo useiden vuosien ajan.

 

Kääntäjän paras kaveri on tietokoneohjelma. Emmekä nyt puhu Google Translatesta, vaan aivan toisenlaisista käännöstyökaluista eli CAT-työkaluista (CATcomputer-assisted translation).

Kaikki käännöstyökalut toimivat suunnilleen samalla tavalla: ne automatisoivat kääntäjän työtä niin pitkälle kuin mahdollista kopioimalla toistuvia lauseita, kiinnittämällä kääntäjän huomion aiemmin vastaavalla tavalla käännettyihin lauseisiin, varmistamalla sanaston yhtenäisyyden yksittäisessä tekstissä ja asiakkaan kaikissa projekteissa ja monilla muilla aikaa säästävillä keinoilla.

Käännöstyökaluja ovat esimerkiksi Déjà Vu, memoQ, SDL Trados, TransStudio, Wordfast ja Wordbee. Perusidea käännösohjelmissa on sama: kääntäjän työn helpottaminen. Yksityiskohdissa on kuitenkin eroja. Miten käännöstyökalu selviytyy esimerkiksi Excel-tiedostojen piiloteksteistä, sadoista XML-tiedostoista syvässä kansiorakenteessa tai neljästä samaan aikaan käännettävästä Word-, Excel-, Powerpoint- ja Indesign-tiedostosta?

Samtext on jo vuosien ajan luottanut Déjà Vu -käännöstyökaluun kaikissa käännöstöissään.

 
Utsnitt fra oversettelsesverktøyet Deja Vu.

Déjà Vu -käännöstyökalu helpottaa ja nopeuttaa kääntämistä.

 

Nopeaa ja tehokasta

Déjà Vu huolehtii kääntämisen rutiinitöistä, kuten tiedostojen tallennuksesta, aiempien käännösten säilyttämisestä, sanojen ja termien hakutoiminnoista, vakiintuneista sanastoista ja käännösten laadun ja vastaavuuden varmistamisesta, jolloin kääntäjä voi keskittyä kokonaan kääntämiseen.

Monia tiedostoja ja tiedostomuotoja

Déjà Vu voi käsitellä jokaisessa työprojektissa rajoittamattoman määrän tiedostoja. Yhteen projektiin voi viedä samanaikaisesti useita eri tiedostoja ja tiedostomuotoja, kuten Microsoft Office- ja Adobe InDesign -tiedostot sekä esimerkiksi HTML- ja XML-tiedostot.

Projekteille omat sanastot

Déjà Vu -käännöstyökalun avulla käännösprojekteille on helppo luoda omia sanastoja. Projekteihin voi myös tuoda muissa tiedostomuodoissa olevia valmiita sanalistoja esimerkiksi Excel- tai Word-tiedostoina.

Koko muisti käyttöön

Kaikissa käännöstyökaluissa on tietokanta, jota kutsutaan käännösmuistiksi (englanniksi TM – Translation Memory). Déjà Vu -käännöstyökalussa on monia perinteisiä TM-järjestelmiä edistyneempi muistiteknologia: jos käännösmuistissa ei ole hyödyllisiä osumia käännettävälle lauseelle, Déjà Vu rakentaa muistissa olevista aihepiiriin kuuluvista sanoista, lausekkeista, termeistä ja lauseista kääntäjälle käännösehdotuksen.

Konteksti näkyvissä

Useimmat käännöstyökalut näyttävät tekstin pelkkänä taulukkona, ilman lopullista layoutia, kuten yllä olevassa kuvassa. Tekstin muotoilu, kuten lihavointi, kursivointi ja alleviivaukset, näytetään yleensä koodeina. Déjà Vu -käännöstyökalussa tiedoston oikea layout näytetään ohjelman omassa ikkunassa, jolloin kääntäjä näkee sekä käännetyn ja kääntämättömän tekstin koko ajan oikeassa muodossa ja asiayhteydessä, mikä helpottaa kääntämistä huomattavasti.

Laadunvarmistus

Déjà Vu tarkistaa automaattisesti, että käännöksessä käytetään johdonmukaisesti oikeita termejä, ja varmistaa, että lähde- ja kohdetekstin luvut ja arvot täsmäävät.

Yhteensopivuus

Muissa käännöstyökaluissa luodut tiedostot, käännösmuistit ja termitietokannat on helppo tuoda Déjà Vu -käännöstyökaluun ja viedä sieltä suoraan ilman monimutkaisia konvertointiprosesseja.

Yhteinen käännöstyökalu ympäri maailman

Samtextilla on käytössään Déjà Vu -käännöstyökalu, jossa käännösmuisti on verkossa. Niinpä se on aina kaikkien kääntäjiemme käytettävissä ympäri maailman, mikä tekee yhteistyöstä entistä tehokkaampaa, nopeampaa ja helpompaa.

Monikielisiä projekteja

Déjà Vu -käännöstyökalussa projektin kohdekielien määrää ei ole rajoitettu ja käännösmuistia voi käyttää molempiin suuntiin kaikkien kielten välillä.

Toistuvat lauseet aina oikein 

Kääntäjän ei tarvitse huolehtia useista saman tekstin osumista – Déjà Vu huomioi aina myös muun tekstin lauseen ympärillä. Jos käännösmuistissa on lauseelle useita mahdollisia osumia, Déjà Vu valitsee mitä todennäköisimmin oikean osuman.

 

“Kääntäjän paras kaveri on tietokoneohjelma.”
Samtext logo
Samtext Finland Oy Ab
Valimotie 2
00380 Helsinki
Puhelin: 010 219 3370