Samtext
Näin muokkaat hyvästä tekstistä loistavan

Näin muokkaat hyvästä tekstistä loistavan

Tekstin editointi ja kielenhuolto ovat vähintään yhtä tärkeitä työvaiheita kuin itse kirjoittaminen. Tekstin toimivuus ja sujuvuus paljastuvat nimittäin toden teolla vasta sitten, kun laitat kynän sivuun ja nostat lukulasit nenälle. Tässä parhaat vinkkimme, mitä editointi- ja kielenhuoltovaiheessa tulee ottaa huomioon!

Syyllistytkö toisinaan kirjoittamaan enemmän itsellesi kuin lukijalle? Näin käy jossain vaiheessa useimmille kirjoittajille – ei tarkoituksella, vaan vahingossa. Koska itse tiedämme jokaisen virkkeen tai kappaleen merkityksen, oletamme sen olevan yhtä lailla selvää myös lukijalle. Tekstin editoimisessa ja huoltamisessa onkin tärkeä ottaa huomioon, kuka lukija on ja millaista tietoa tällä on aiheesta. Editointi auttaa tasoittamaan tekstin polkua lukijaa varten. 

Kuvittele itsesi lukijan asianajajaksi

Usein käy niin, että kirjoittaja intoutuu kirjoittamaan siitä, mistä haluaa kirjoittaa eikä siitä, mistä pitäisi kirjoittaa. Helposti käy myös niin, että itse kirjoittamiseen keskitytään enemmän kuin siihen, mitä tekstillä yritetään kertoa. Editointivaiheessa onkin tärkeää pistää merkille, mitä tekstin osia kannattaa vielä terävöittää, tarkentaa tai yksinkertaistaa, jotta teksti olisi lukijan kannalta mahdollisimman tehokas ja sujuva ja samalla välittäisi sisällön mahdollisimman hyvin.

Editoija tai kielenhuoltaja voikin ajatella toimivansa lukijan tai kohderyhmän tarkkana asianajajana: ”Vastalause – vastaa kysymykseen! Vastalause – epäolennaista!” Muista silti, että palaute kannattaa esittää hieman tätä rakentavammassa hengessä. Hyvä editointi on ennen kaikkea yhteistyötä.

Tarkista nämä asiat kahteen kertaan editoinnin tai kielenhuollon yhteydessä

  • Varmista, että lauserakenteet ovat toimivia ja tehokkaita. Jos virke on liian pitkä tai monimutkainen, sitä on syytä lyhentää ja yksinkertaistaa. Korjaa mahdolliset logiikkavirheet.
  • Varmista, että tekstin äänensävy ja puhuttelumuodot ovat yhdenmukaisia läpi koko tekstin. Lukijan pitää pysyä kärryillä siitä, kehen pronominit ”me” tai ”sinä” viittaavat.
  • Tarkista, että sanavalinnat tuovat esiin tekstin ydinviestin ja sopivat kohderyhmälle. Jos tekstin kohderyhmää ovat maallikot, vältä erikoisalan sanastoa ja termejä. Jos esimerkit tuntuvat liian epäselviltä tai yleisiltä, konkretisoi niitä.
  • Huolehdi myös, että teksti etenee sujuvasti ja luontevasti kappaleesta toiseen. Toisinaan kokonaisia kappaleita voi olla tarpeen siirtää aiemmaksi tai myöhemmäksi tekstissä.
  • Poista turhat virkkeet ja kappaleet, jotka eivät tuo esiin tekstin sanomaa.
  • Jos teet kielenhuoltoa tai oikolukua kollegasi tai ystäväsi tekstiin, käytä aina tekstinkäsittelyohjelman jäljitä muutokset -toimintoa. Näin muutosehdotukset on helpompi nähdä ja kirjoittajan on helppo hyväksyä tai hylätä ne.
  • Jos olet epävarma jostakin tekstiin liittyvästä asiasta, keskustele kirjoittajan kanssa äläkä tee liian pikaisia johtopäätöksiä.

Anna teksti toisen henkilön luettavaksi tai muuta tekstin fonttia!

Tekstin editointivaiheessa pyritään siis löytämään virkkeitä ja lausemuotoja, joita voidaan parantaa, keventää ja lyhentää, jotta tekstin sanoma nousee paremmin esiin. Samalla on hyvä varmistaa, ettei tekstiin jää huolimattomuusvirheitä. Jokainen muutos tuo kuitenkin mukanaan uusia virheiden mahdollisuuksia. Tästä syystä editointi on hyvä viimeistellä tekemällä huolellinen oikoluku.

Lähtökohtana on, että editoinnin ja kielenhuollon suorittaa ensin kirjoittaja itse ja sitten vielä joku toinen. On nimittäin aina todella hyödyllistä saada toisen henkilön näkemys tekstistä ennen sen julkaisemista. Eri lukijat myös kiinnittävät lukiessaan huomiota erilaisiin asioihin. Jos toisella henkilöllä luetuttaminen ei kuitenkaan tule kysymykseen, kokeile seuraavaa vinkkiä: tulosta teksti ja lue se paperilta. Lue se sitten vielä toistamiseen tietokoneen näytöltä, mutta käytä erilaista kirjasintyyliä. Näin voit huijata aivot kiinnittämään huomiota hieman eri asioihin kuin tavallisesti.

Muista myös, että hyvä kieliasu ei tarkoita, että luovat sanavalinnat ja värikkäät kielikuvat tulisi kokonaan jättää pois tekstistä. Riittää, että valinnat tukevat ja vahvistavat tekstin sanomaa – eivätkä päinvastoin tee virkkeistä monimutkaisempia ja sekavampia.

Onko sinulla teksti, joka kaipaa editointia tai kielenhuoltoa? Autamme mieluusti sen hiomisessa, jotta viestisi on selkeä myös tekstin kohderyhmälle.

Magnus Berg

Magnus Berg
Copywriter

Samtext logo
Samtext Finland Oy Ab
Valimotie 2
00380 Helsinki
Puhelin: 010 219 3370