Samtext
Valjasta tarinankerronta yrityksesi tueksi

Valjasta tarinankerronta yrityksesi tueksi

Strateginen tarinankerronta on hyvä tapa kertoa brändin tai yrityksen historiasta ja lisätä asiakkaiden kiinnostusta. Tässä parhaat vinkkimme yrityksen tarinan kertomiseen!

Kukapa ei rakastaisi hyvää tarinaa? Tarinat ovat kautta aikojen helpottaneet ihmisten välistä viestintää ja vahvistaneet ihmissuhteita. Jopa 65 prosenttia päivittäisestä keskustelusta on tarinankerrontaa, joten voi perustellusti sanoa, että olemme kaikki jo valmiiksi alan asiantuntijoita.

Kun tähän yhdistetään muutamia tarinankerronnan perinteisiä menetelmiä, tarinan sanomaa voidaan selkeyttää ja tehostaa, jolloin se jää paremmin mieleen vastaanottajille. Tässä parhaat vinkkimme strategiseen tarinankerrontaan, jonka avulla voit vahvistaa yrityksesi mainetta.

Tiedä, kenelle kirjoitat

Jokainen tarina voidaan kertoa monella eri tapaa riippuen kertojasta, vastaanottajasta ja tarinan tavoitteesta. Avainsana tässä on kohderyhmä. Sinun on tiedettävä, kenelle tarinaa kerrot. Jos kohderyhmä ei ole selvillä, tarinan sanomaa on vaikea kohdistaa oikein. Minkä ikäisiä vastaanottajat ovat? Mistä he pitävät tai eivät pidä? Mihin sosiaaliseen ryhmään he kuuluvat?

Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, sillä puhumme luonnollisesti hyvin eri tavoin teini-ikäisille kuin eläkeläisille.

Mikä on hyvän tarinakerronnan salaisuus?

Tarinoiden kirjoittamisesta on laadittu valtavasti kirjoja – eikä ihme. Tarinankerronta ei nimittäin ole helppoa, vaan se vaatii paljon harjoitusta. Siksi ammattikirjoittajilta tarinankerronta sujuu kuin itsestään.

Hyvissä tarinoissa on yleensä muutama yhteinen nimittäjä:

  • Hyvä tarina on helppotajuinen ja helppolukuinen, ja siihen voi samastua. Varmista, että tarinassa on vain yksi pääasiallinen sanoma.

  • Hyvä tarina on kokonainen – se etenee loogisesti ja siinä on alku, keskikohta ja loppu.

  • Hyvä tarina koskettaa. Se herättää tunteita – iloa, surua, melankoliaa, myötätuntoa. Mieti, millaisia tunteita haluat vastaanottajassa herättää.

  • Hyvä tarina on aito. Sen tulee heijastella yrityksen tuotteen tai palvelun todellista tarinaa ja kertoa, millaista lisäarvoa asiakkaat yritykseltä saavat. Muista, että kaikki kirjoittamasi voidaan tulkita lupaukseksi, ja lupaukset on voitava lunastaa.

  • Hyvä tarina on vastaanottajan kannalta merkityksellinen. Kerro tarina, joka tuo arvoa eikä ole tyhjä ja merkityksetön. Varmista, että tarinalla on kosketuspintaa vastaanottajien keskuudessa. Muussa tapauksessa tarinan vaikutus jää olemattomaksi.

  • Hyvä tarina vaatii kontekstin, hahmoja ja tapahtumia. Konteksti sitoo tarinan aikaan, paikkaan tai tilanteeseen – mieluiten kaikkiin kolmeen. Hahmoja tarvitaan tarinan tapahtumiin, ja juuri tapahtumathan tarinassa kiinnostavat. Jos mitään ei tapahdu, kyseessä ei ole tarina.

  • Hyvässä tarinassa on sankari – nimittäin yrityksesi.

Tarinankerronnan hyödyt

Tarinankerronta on paitsi hauskaa myös hyödyllistä. Se tarjoaa yritykselle monenlaisia etuja, muun muassa:

  • mahdollisuuden paketoida markkinointiviestit uuteen, innovatiiviseen ja henkilökohtaisempaan muotoon, jonka asiakkaat ymmärtävät helpommin

  • mahdollisuuden myydä brändiä tai yritystä luonnollisemmalla tavalla, joka jäljittelee sitä, miten ihmiset todellisuudessa puhuvat toisilleen.

Luonnollisempi viestintämuoto parantaa yrityksen luotettavuutta asiakkaiden silmissä, ja samalla asiakkaat saavat paremman käsityksen brändistäsi. Tarinankerronta siis kannattaa aina.

Ei sitten muuta kuin sen pituinen se. Onnea matkaan tarinasi kirjoittamisessa!

Pia Sabel Gulling

Pia Sabel Gulling
Copywriter

Samtext logo
Samtext Finland Oy Ab
Valimotie 2
00380 Helsinki
Puhelin: 010 219 3370