Samtext
Miten ostajapersoonat voivat edistää markkinointiasi?

Miten ostajapersoonat voivat edistää markkinointiasi?

Onnistuneen markkinoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen kohderyhmä on selvillä. Ostajapersoona tarjoaa hyvän kuvan siitä, millainen on yrityksesi ihanteellinen asiakas. Kun tämä on selvillä, yrityksen viestinnän kohdentaminen onnistuu tehokkaammin ja juuri nämä ihanteelliset asiakkaat voidaan helpommin tavoittaa.

Kohderyhmä on olennainen termi markkinoinnissa. Sillä tarkoitetaan niitä ihmisiä, joita yrityksesi haluaa tavoittaa. Liian lavea tai epämääräinen kuvaus kohderyhmästä ei kuitenkaan tarjoa tarpeeksi konkreettisia työkaluja tekstin tai kampanjan laatimiseksi. Tähän ostajapersoonat ovat oiva apu. Ne ovat kuvitteellisia kohderyhmän edustajia, jotka esittelevät kohderyhmän eri puolia. Kullekin persoonalle mietitään nimi, kuva, ikä, asema, asuinpaikka sekä tietenkin harrastukset, toiveet ja tarpeet. Toisin sanoen ostajapersoonassa tiivistyvät kohderyhmäsi eri ominaisuudet. Jos kohderyhmä on laaja ja monipuolinen, myös ostajapersoonia on hyvä laatia useampia.

Mikä ihmeen ostajapersoona?

Ostajapersoonat ovat markkinoinnin kannalta hyödyllinen työkalu, joka parantaa markkinoinnin järjestelmällisyyttä ja tavoitteellisuutta. Ostajapersoona on kuvitteellinen henkilö, joka edustaa yrityksen tyypillistä tai ihanteellista asiakasta. Persoonien tulee heijastella yrityksen aitojen asiakkaiden demografisia tietoja, luonnetta, tarpeita ja toiveita, joiden perusteella voit tuottaa asiakkaiden kannalta oleellista ja arvokasta sisältöä.

Ostajapersoonien hyödyt

Ostajapersoonien avulla voit kohdentaa sisältöä juuri oikeille henkilöille, mikä on tehokas tapa muuttaa kiinnostus myynniksi. Oikein, säännöllisesti ja perusteellisesti tehtynä ostajapersoonat siis helpottavat työtäsi. Kun tiedät, keitä ihanteelliset asiakkaasi ovat, on helpompi tunnistaa, millaista tietoa he kaipaavat ja miten he sitä etsivät. Näiden tietojen ansiosta voit kohdentaa myös markkinointibudjettisi mahdollisimman tehokkaasti.

Ostajapersoonien ansiosta esimerkiksi sisällön- ja tekstintuottajat voivat tuottaa juuri asiakkaiden tarpeisiin kehitettyä sisältöä ja suunnittelijat voivat parantaa verkkosivujen toimintaa. Yrityksen omistajat ja sijoittajat puolestaan saavat paremman käsityksen asiakaskunnasta, mikä johtaa perustellumpaan päätöksentekoon.

Ostajapersoonien käyttäminen voi lisäksi hyödyttää myös myyntiosastoa, kun myyjät saavat tarkemman käsityksen siitä, millaisia myyntiargumentteja ja kysymyksiä on syytä painottaa ja millaisiin asiakkaisiin resursseja kannattaa kohdentaa.

Toisin sanoen ostajapersoonien käyttäminen luo synergiaetuja koko yrityksen laajuudelta.

Jotta yrityksen eri osastot ja työntekijät voivat ottaa persoonat käyttöön strategisena työkaluna, on tärkeää, että ostajapersoonien kehittäjät jakavat kaikki persooniin liittyvät tiedot muun henkilöstön kanssa.

Kuinka monta ostajapersoonaa?

Mitä laajempi ja monipuolisempi kohderyhmä yrityksellä on, sitä useampi ostajapersoona kannattaa kehittää. Persoonia voi olla kaksi, neljä, kymmenen tai jopa viisitoista. Ostajapersoonien luominen on hauskaa, ja siksi niitä tuleekin helposti kehittäneeksi liian monta. Älä kuitenkaan laadi kahta täysin erilaista persoonaa, paitsi jos niiden erottaminen on välttämätöntä oleellisen sisällön luomiseksi. Voit myös laatia niin kutsuttuja negatiivisia ostajapersoonia, jotka edustavat asiakastyyppejä, joita yrityksesi ei tavoittele. Kannattamattomien asiakkaiden määrittäminen on hyvä tapa varmistaa, ettei markkinoinnin resursseja kohdenneta vääriin henkilöihin.

 

Miten ostajapersoonien kehittäminen onnistuu? Seuraava artikkelimme tarjoaa konkreettisia vinkkejä ostajapersoonien luomiseen.

Pia Sabel Gulling

Pia Sabel Gulling
Copywriter

Samtext logo
Samtext Finland Oy Ab
Valimotie 2
00380 Helsinki
Puhelin: 010 219 3370