Samtext

Samtextin tekstityskäytännöt

 

Aikakoodit

 • Nyrkkisääntö:
  • EZTitlessä aikakoodi (Time Code, TC) on muodossa HH:MM:SS:FF (tunnit:minuutit:sekunnit:freimit).
  • Useimmat videotiedostot alkavat kohdasta 00:00:00:00. Jos videossa on jokin toinen aikakoodin aloitusaika, kannattaa tarkistaa asiakkaalta, mistä tämä toivoo tekstityksen aloitettavan.
 • Yleisin sääntö: Ajasta ruututeksti alkamaan vuorosanan alkaessa tai kuvaleikkauksen vaihtuessa. Ajasta ruututeksti loppumaan kuvaleikkauksen vaihtuessa tai viimeistään sekunnin kuluttua puheen päättymisestä.
 • Aloitus (ruututeksti kuvaan):
  • 1–3 freimiä ennen puheen alkamista tai heti kuvaleikkauksen jälkeen.
  • Kuvaleikkauksen yhteydessä, jos dialogi alkaa 7 freimin kuluessa kuvaleikkauksesta.
 • Lopetus (ruututeksti pois kuvasta):
  • 1 sekunnin kuluttua puheen loppumisesta TAI
  • 2 freimiä ennen seuraavaa repliikkiä/ruututekstiä (jos ruututekstit liittyvät yhteen) TAI
  • 2 freimiä ennen kuvaleikkausta (tai 12 freimiä ennen kuvaleikkausta, jos ruututeksti olisi muuten liian pitkään kuvassa) TAI
  • kuvaleikkauksen yhteyteen, jos repliikki alkaa seitsemän freimin kuluttua kuvaleikkauksesta.
 • Vähimmäisväli ruututekstien välillä: 2 freimiä.
  • Esimerkki: Edellinen ruututeksti katoaa kohdassa 00:05:10:05. Seuraava ruututeksti voi ilmestyä ruutuun kohdassa 00:05:10:07.
 • Kahden ruututekstin välinen vähimmäistauko on 1 sekunti, jos ruututekstit eivät liity toisiinsa eikä niiden välissä ole kuvaleikkausta.

Ajastus

 • Tekstityksen tulee olla ruudulla riittävän kauan, mutta se ei saa olla näkyvillä liian pitkään.
 • Ruututekstin suositeltu vähimmäiskesto ruudulla on 1,8 sekuntia ja enimmäiskesto 7 sekuntia.
 • Käytä hyödyksesi tekstitysohjelman lukunopeusmittareita.

Englanti

 • Tekstittäminen brittienglanniksi.
  • Mieluiten 44 merkkiä per rivi (enintään 46 merkkiä/rivi).
  • Muista noudattaa erillisiä käytäntöjä, mitä tulee englanninkielisiin tekstityksiin!

Erisnimet

 • Tarkista erisnimien kirjoitusasu huolellisesti ja mielellään useampaan kertaan. Älä koskaan pidä erisnimen oikeinkirjoitusta itsestäänselvyytenä.
 • Sarjoissa, elokuvissa ja dokumenteissa: Tekstitä nimet aluksi, mutta jätä ne pois, jos ne toistuvat usein.
 • Huolehdi, että nimet ovat johdonmukaisia.

EZTitles

 • Tarkista, että projektin asetukset ovat oikein.
 • Opettele pikatoimintojen ja pikanäppäinten käyttö. Tämä nopeuttaa työtä merkittävästi!
 • Opettele käyttämään ruututekstien keston mittareita.
 • Tiedostot tallentuvat automaattisesti muodossa .ezt, mutta yleensä ne tulee eksportoida muodossa .srt tai .pac.

 Jakaminen ruututeksteiksi

 • Ruututeksti muodostuu yhdestä tai kahdesta rivistä.
 • Jos asia ei mahdu yhteen kaksiriviseen ruututekstiin, se on jaettava useammaksi ruututekstiksi luontevalla tavalla.
  • Huolehdi siitä, että katsojalla on riittävästi aikaa lukea tekstit. Yli 8 sekunnin pituisia ruututekstejä ei suositella, mutta pahempi virhe on, jos katsoja ei ehdi lukea tekstejä.
  • Jaa ruututekstit eri riveille esimerkiksi pilkun kohdalta.
  • Vältä jakamasta keskeltä lausetta (tekstitettäessä suomeksi tämä on usein haastavaa).
  • Ota huomioon luettavuus ja lauseanalyysi.
 • Jos asia ei mahdu yhteen kaksiriviseen repliikkiin, repliikin lopussa suositellaan käytettävän yhdysviivaa asian jatkumisen merkiksi.
 • Jos esim. ääneen luettu teksti tai lainaus ei mahdu yhteen ruututekstiin, lainausmerkit laitetaan jokaisen virkkeen alkuun ja loppuun.

 Kursiivi

 • Kursiivia käytetään, jos puhuja ja kuulija eivät ole samassa tilassa.
  • Kursiivia ei käytetä, jos puhuja on kuulijan kanssa samassa tilassa, mutta ei vain näy kuvassa puhuessaan.
 • Voidaan käyttää seuraavissa (ellei sitä esiinny jatkuvasti tai yli 50 % ohjelman sisällöstä):
  • voice-over / kertojanääni
  • toisessa huoneessa oleva puhuja
  • koneääni
  • henkilön ääni puhelimessa/puhelinvastaajassa
  • televisio ja radio.
 • Voidaan käyttää myös seuraavissa:
  • kirjojen nimet
  • taideteosten nimet
  • painotukset.
 • Kursiivia käytetään aina tarkoituksella vieraskielisissä repliikeissä, olivat ne sitten käännettyjä tai kääntämättömiä.
  • Esim. espanjalainen repliikki englanninkielisessä elokuvassa.
 • Jos repliikki kursivoidaan kokonaan ja siinä olisi kursivoitavia sanoja, nämä kirjoitetaan normaalilla tekstityypillä.
  • Esimerkki (kertojanääni):
   Sinä talvena näin Kummisedän ensimmäistä kertaa.
 • Kursivointi ja välimerkit:
  • Lauseen lopussa oleva välimerkki merkitään samalla kirjasintyypillä kuin muu lause, vaikka välimerkki tulisi kursivoidun sanan jälkeen.

Kuvassa näkyvä teksti

 • Seuraavat asiat käännetään tekstittäen, jos niiden sisältämä informaatio on tekstitetyn av-teoksen seuraamisen kannalta olennaista ja ne eivät esiinny samaan aikaan dialogin kanssa:
  • planssit
  • otsikot
  • aika ja paikka
  • kyltit. 

Laulut, runot ja lorut

 • Laulut, runot ja lorut kirjoitetaan normaalin repliikin tapaan välimerkkeineen ja jatkoviivoineen.

Luvut ja numerot

 • Luvut yhdestä kymmeneen, sata ja tuhat pyritään kirjoittamaan aina auki, mutta suuremmat luvut merkitään numeroin.
 • Mittayksiköt kuten pituus, paino ja lämpötila muunnetaan suomen käytäntöjen mukaisiksi, ellei ole erityistä syytä käyttää alkuperäistä yksikköä.
 • Valuuttamerkkien käyttöä ruututekstissä tulee välttää. Rahayksikkö kirjoitetaan auki (ei siis ”250 €” vaan ”250 euroa”).

 Lyhenteet

 • Vältä tekstityksessä lyhenteitä mahdollisuuksien mukaan, sillä ne hidastavat lukemista.

Muuta

 • Huumori:
  • Pidä huolta, että vitsin huipentuma eli punchline ilmestyy ruutuun juuri oikeaan aikaan.
  • Vitsin ajoitus on tärkeämpää kuin se, että repliikki osuu leikkauskohtaan. Vitsi lässähtää, jos katsoja ehtii lukea sen ruudulta liian aikaisin.
 • Samat säännöt pätevät myös seuraaviin:
  • tuomioiden julistaminen
  • palkintojen julkistaminen
  • voittajien julkistaminen
  • muut ”paljastukset”.
 • Arkaluontoiset sanat ja käsitteet sekä kirosanat:
  • Ole varovainen!
  • Kirjoitettuna kirosanat ovat puhuttua kieltä voimakkaampia.
  • Tekstitä ne, jos ne ovat olennainen osa asiayhteyttä.

Nollateksti

 • Valinnainen ensimmäinen (piilotettu) ruututeksti, johon voidaan tarvittaessa liittää metatietoja.
 • Samtextillä nollatekstissä ilmoitetaan seuraavat asiat: videotiedoston nimi.kielitunnus_maatunnus, esim.: ”Luovuuswebinaari 2.fi_FI”
 • Nollatekstin pituus EZT:ssa voi vaihdella yhden ja kahdeksan freimin välillä.
 • Sitä ei kuitenkaan ole aina välttämätöntä eksportoida lopulliseen tekstitykseen.

Oikeinkirjoitussäännöt

 • Muista kiinnittää huomiota oikeinkirjoitukseen, sillä tekstityksessä olevat kielioppivirheet ja kirjoitusvirheet vievät huomiota itse videolta. Muista Kielitoimiston ohjeet sekä huolellinen oikoluku!

Oikoluku/laaduntarkistus

 • Noudata tekstityksen oikoluvussa Samtextin sisäisiä ohjeita ja käytäntöjä.
 • Samtextin kaikki käännökset sisältävät erillisen laadunvarmistuksen – tämä koskee myös tekstityksiä!

Oman työn läpikäynti

 • Lue ruututekstit läpi tekstitysohjelmassa.
 • Hyödynnä tekstitysohjelman tai Wordin oikeinkirjoituksen tarkistustoimintoa.
 • Poista tuplavälilyönnit.

Repliikkien jakaminen riveiksi

 • 16:9-kuvasuhteen osalta yhdelle riville mahtuu yleensä noin 42 merkkiä
 • Jos samassa ruututekstissä on kaksi puhujaa, jälkimmäisen puhujan repliikki sijoitetaan omalle rivilleen ja aloitetaan repliikkiviivalla.
 • Keskitetyssä tekstissä alarivin on suositeltavaa olla hieman yläriviä pidempi.
 • Tee rivijako luonnolliseen kohtaan:
  • pilkun jälkeen tai ennen konjunktioita
  • pidä yhteenkuuluvat sanat ja määreet mahdollisuuksien mukaan samalla rivillä
  • jos koko ilmaus ei mahdu yhdelle riville, se jaetaan riveille mahdollisimman loogisiin kokonaisuuksiin
  • ota huomioon luettavuus ja lauseanalyysi.

Tekstin sijoittaminen kuvaan

 • Keskitys tai sijoittaminen alkamaan vasemmasta reunasta (asiakkaan toiveiden mukaan).

Tekstittämisen työnkulku

 • Hanki työhön tarvittavat materiaalit (videotiedosto, käsikirjoitus jne.).
 • Selvitä projektin kannalta olennaiset tiedot, kuten merkkien enimmäismäärä rivillä ja videotiedoston asetukset.
  • Tarkista ne käyttämällä MediaInfo-sovellusta.
 • Tekstitä tiedosto tekstitysohjelmalla.
  • Oikolue ja tarkista valmis käännös sisäisten ohjeidemme mukaisesti.

Tekstitystiedostojen nimeäminen

 • Nimeä tekstitystiedosto videotiedoston mukaan, mutta lisää loppuun kohdekielen ja maan tunnus:
  • Suomi: .fi_FI
  • Brittienglanti: .en_GB

Tiedostojen tuonti/vienti EZTitlessä

 • Tarkista asetukset, kun tuot videotiedostoja tekstitysohjelmaan. Luo projektille uusi kansio, josta tiedostot löytyvät helposti.
 • Tuo tekstitystiedostot mieluiten .pac- tai srt-muodossa.
 • Eksportointi: Valitse asiakkaan toiveiden mukainen tiedostomuoto.

Tiivistäminen

 • Poista turhat täytesanat ja epäröinnit sekä kaikki sellainen, joka ei ole ymmärtämisen kannalta tärkeää.
 • Muista, että kohderyhmäsi ovat katsojat, ei siis lukijat.
 • Käännöstekstitykseen kuuluu olennaisesti tiivistäminen.

Video

 • Kuvasuhde on yleensä 16:9.
 • ”Frames per second” eli freimejä sekunnissa:
  • Yleensä 25 FPS tai 30 FPS.
  • Jopa 60 FPS on mahdollinen.
  • Tarkista videotiedoston asetukset ja varmista, että määrität projektiasetukset oikein.
 • Tarkista, lataa laitteelle ja käytä MediaInfoa.
 • Tarkista, onko aikakoodi poltettu videoon.

Vinkkejä

 • Muista lähdekritiikki etsiessäsi tietoa internetistä! Voit hyvin käyttää Wikipediaa, mutta tarkista mieluusti useammasta lähteestä.
 • Jos sinun on vaikeuksia löytää käännöstä jollekin sanalle tai mietit, onko löytämäsi käsite oikein, tarkista se useammasta lähteestä.
 • Tallenna usein!
  • Lähetä tiedosto itsellesi sähköpostiin mieluiten kerran tunnissa, jotta tiedosto on tallessa mahdollisen tietokoneongelman varalta.
  • Ota käyttöön automaattinen tallennus tekstitysohjelmassa (EZT: auto recovery).
 • Ota yhteyttä kollegaan, johon luotat. Pyydä ”kuunteluapua”.
 • Pyydä apua ystävältä, jolla on aiheesta erityisosaamista (esim. lääketieteestä, juridiikasta, sijoittamisesta, autoista, keramiikasta…)
 • Jos olet epävarma jostain, voit merkitä sen tekstitykseen symboleilla @@. Voit myös kirjoittaa oikolukijalle tai laadunvarmistajalle kommentin kyseisestä repliikistä.

Välimerkit

Eri välimerkit ja symbolit löytyvät EZT:n Symbols-osiosta. Muista myös ottaa oikeat ASCII-koodit huomioon.

 • Ajatusviiva
  • Vältä käyttöä tekstityksissä muissa kuin vaihteluvälin ilmauksissa.
 • Huutomerkki
  • Huutomerkki on kuvaa vasten voimakas välimerkki, jota käytetään siksi harkiten.
  • Huutomerkkiä tulee käyttää lähinnä silloin, kun huutomerkin pois jättäminen olisi ristiriidassa puheen sävyn tai puheäänen voimakkuuden kanssa.
 • Kaksoispiste
  • Yleensä kaksoispistettä käytetään tekstityksessä suoran lainauksen tai luettelon edellä.
 • Kolme pistettä
  • Kolmea pistettä käytetään harkiten ja lähinnä silloin, kun tekstityksessä esiintyy esimerkiksi epäröintiä tai vihjailua taikka kun puhuja keskeytetään. Kolme pistettä kirjoitetaan suoraan edellisen sanan perään, ja niiden perään tulee välilyönti, jos lause jatkuu samassa repliikissä.
 • Kysymysmerkki
  • Muista, että suomen kielessä ei ole intonaatioon perustuvia kysymyksiä, joten pelkkä kysymysmerkki lauseen lopussa ei tee lauseesta kysymystä.
  • Kysymyslause vaatii kysymyssanan (kuten kuka, milloin) tai kysyvän liitepartikkelin -ko, -kö.
  • HUOMAA:
   • Kysymys- ja huutomerkin yhdistelmää “?!” ei pitäisi käyttää kuin poikkeustapauksessa.
 • Lainausmerkit. Lainausmerkkejä (″…″) käytetään seuraavissa:
  • lainaukset
  • suorat lainaukset
  • käsitteet
  • nimet.
  • Jos esim. ääneen luettu teksti tai lainaus ei mahdu yhteen ruututekstiin, lainausmerkit laitetaan jokaisen virkkeen alkuun ja loppuun.
 • Pilkku
  •  Noudata pilkkusääntöjä myös tekstityksessä.
 • Prosenttimerkki
  • Prosentti ja promille kirjoitetaan auki vuorosanoissa. Merkkejä voi käyttää, jos on paljon lukuja tai tarkkaa tietoa, kuten tiedeohjelmassa. Harkinnan mukaan prosenttimerkkiä voi myös käyttää säästämään tilaa.
 • Sulkeet
  • Sulkeita voidaan käyttää ilmaisemaan äänetöntä puhetta, eli kun henkilön suun liikkeistä ilmenee selkeästi, mitä hän sanoo, mutta ääntä ei kuulu.
 • Yhdysviiva
 • Käytetään repliikkiviivana, jos puhujia on kaksi. Jos repliikki jatkuu seuraavaan ruututekstiin, jatkumisen merkkinä käytetään yhdysviivaa.

 

Lue tarkemmat suomenkielisiä tekstityksiä koskevat ohjeet ja laatusuositukset täältä.

Samtext logo
Samtext Finland Oy Ab
Valimotie 2
00380 Helsinki
Puhelin: 010 219 3370