Samtext

Konekäännös tekoälyn avulla

Onko sinulla paljon tekstiä, joka tulisi kääntää useille kielille? Siinä tapauksessa voit tilata meiltä jälkieditoidun konekäännöksen. Jos tekstimäärät ovat erittäin suuret ja yrityksesi tuottaa jatkuvasti uutta sisältöä, voit kysyä meiltä konekääntimen integroimista omaan sisällönhallintajärjestelmääsi. Tämä vähentää huomattavasti nykyistä manuaalista työtä, laskee tuntuvasti hankintakustannuksia ja lyhentää käännösten hallinnointiin kuluvaa aikaa.

Kun käännettävä tekstimäärä on suuri eikä käännös saisi juuri poiketa lähdetekstistä, käännösprosessin automatisointi on taloudellista ja säästää aikaa. Tämä tapahtuu memoQ-käännöstyökalulla, joka on yhdistetty sekä ChatGPT:hen että muihin ohjelmiin, kuten Google Translateen.

Sama sisältö molemmilla kielillä

Tuoteselosteet ovat esimerkki tekstityypistä, jossa käännös ei poikkea lähdetekstistä. Kun tekstissä sanotaan englanniksi Contains 0.23mg Potassium, sen voi kääntää suomeksi vain yhdellä tavalla: Sisältää 0,23 mg kaliumia. Kone tietää, että potassium on suomeksi kalium, samoin sen, että suomen kielessä desimaaliluvuissa on pilkku pisteen sijaan ja että luvun ja mittayksikön välissä on oltava välilyönti.

Todennäköisyys sille, että kone tekee tässä virheen, on hyvin pieni, työn tekemiseen ei kulu juuri lainkaan aikaa ja kääntäjältä säästyy käännöksen muuten vaatimat 25 näppäinpainallusta. 

Konekäännös tekoälyn avulla

Tältä memoQ-käännöstyökalu näyttää kääntäjällä.

Muita vastaavia esimerkkejä ovat käyttöoppaat, asennusohjeet, huolto- ja kunnossapito-ohjeet, tekniset tiedot, tietolomakkeet, tuotekuvaukset ja jopa sopimukset ja talousraportit. Kaksi viimeksi mainittua soveltuvat konekäännettäviksi paitsi siksi, että sisällön tulee olla identtinen eri kielillä, myös siksi, että sopimus- ja talousterminologia ja sanamuodot ovat standardoituja, ja verkossa on saatavana suuret määrät materiaalia tekoälyn käyttöön.

Tekoälyn avulla käännettäväksi eivät kuitenkaan sovellu luovat ja myyvät tekstit, joiden tarkoituksena on inspiroida lukijaa tekemään jotakin.

Paholainen piilee yksityiskohdissa

Jos automaattinen konekäännös on niin nopea ja hyvä, mikset vain tekisi työtä itse ammattimaisen käännöstoimiston käyttämisen sijaan? Konekäännökset ovat kuitenkin kaukana täydellisistä. Niissä esiintyy kummallisuuksia riippumatta siitä, kuinka edistynyt tekoäly on, joten lopputulos vaatii laadunvarmistuksen. Ratkaisu tähän on ns. MTPE Machine Translation Post Editing – joka tarkoittaa suomeksi konekäännetyn tekstin jälkieditointia.

Mitä MTPE tarkoittaa?

Automaattisen konekäännöksen jälkeen ammattikääntäjä varmistaa jokaisen asiakirjan laadun virke virkkeeltä lähdetekstiin verraten. Tätä ei tehdä satunnaistarkistuksena, vaan jokainen virke tarkistetaan. Tämän jälkeen koko asiakirja luetaan läpi kohderyhmän näkökulmasta ilman, että kääntäjä vertaa käännettyä tekstiä lähdetekstiin. Yleensä vasta silloin näkyviin tulevat lähdetekstistä johtuvat heikkoudet, kuten asiavirheet, epäjohdonmukainen kielenkäyttö (esim. sanojen hanke ja projekti käyttö vuoron perään samassa tekstissä) ja epäloogisuudet johtuen siitä, että lähdetekstistä puuttuu sanoja, sanat esiintyvät kahdesti peräkkäin tai että sivulla 12 olevan vuosiluvun tulisi olla sama kuin sivulla 3, mutta näin ei ole. Tällaisia asioita tekoälyn on erittäin vaikea huomata.

Samtextin MTPE-vaatimuksiin kuuluu myös se, että käännös ei saa kuulostaa käännetyltä. Yksi tarkistuslistamme kohdista on, että kääntäjä – joka puhuu kohdekieltä äidinkielenään – kysyy itseltään: ”Olisinko ilmaissut asian näin, jos olisin kirjoittanut tämän itse?”

Älä käytä pelkästään tekoälyä

Suurin syy siihen, miksi sinun ei pidä käyttää pelkästään tekoälyä yrityksesi materiaalien kääntämiseen, on se, että käännösten tulisi olla keskenään yhdenmukaisia. Sisällön sanasto ja tekstin sävy (tone-of-voice) pitää myös huomioida. Tämä onnistuu käyttämällä käännöstyökalua, joka tallentaa muistiin muissa käännetyissä materiaaleissa aikaisemmin käytettyjä termejä ja virkkeitä ja käyttää niitä uudelleen uusissa teksteissä.

Tärkein työkalumme tämän saavuttamiseksi on memoQ, yksi alan edistyneimmistä käännösohjelmista. memoQ:ssa kaikki termit ja käännetyt materiaalit kootaan suljettuun tietokantaan. Ohjelma varmistaa, että tietokannan sisältämiä termejä käytetään aina uusissa käännöksissä.

Miten tästä eteenpäin?

Voit esimerkiksi keskustella automaattisista konekäännöksistä toimitusjohtajamme Trond Samstadin kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä oheisella lomakkeella:

  Tiedostokoko 10 MB asti.

  “Olisinko ilmaissut asian näin, jos olisin kirjoittanut tämän itse?”
  Samtext logo
  Samtext Finland Oy Ab
  Valimotie 2
  00380 Helsinki
  Puhelin: 010 219 3370